Beretning for Højbjerg Gymnastikforenings virke 2020 

Så er vores 30. sæson ved at være slut – og 2020 blev den mest turbulente sæson i foreningens historie grundet corona indtil videre. Foråret-sommer 2021 tegner til blive endnu mere turbulent.
 
Vi måtte aflyse vore afslutning på sæson 19-20 da DK blev lukket ned den 11. marts 2020 – vi kom til at mangle de sidste 3 ugers træning samt hovedparten af vores sommersæson. Vi fik dog etableret enkelte sommerhold med 10 personer til at træne fra maj og med lidt flere på holdene i juni. 4 børnehold (normal 16) og 10 voksne (normal 20) men med langt færre deltagere end vi plejer.
Efteråret startede helt normalt – dog med færre medlemmer end normalt – men efter efterårsferien måtte de voksne kun være 10 i salen, hvorfor træningen for de voksne enten blev at man kom hver anden gang, træningstiden blev halveret eller udvidet med timer i dagtimerne eller i weekends hvor vi kunne få lokaler – så flere kunne komme til træning og vi kunne opretholde gode relationer til vore medlemmer og de kunne opretholde fysisk og mental velvære.
 
De sidste 2 uger af december blev alt lukket ned – så ingen træning.
 
Det blev et år hvor vore instruktører måtte bruge noget af træningstiden til at vaske redskaber og sammen med bestyrelsen sikre at de mange restriktioner blev overholdt. Heldigvis har vi fantastiske instruktører og ikke mindst tilfredse medlemmer, der har værdsat den måde hvorpå vi har kommunikeret, sat rammer og udført træningen på. Aldrig har vi fået så mange positive tilkendegivelser som vi har fået det sidste år.
 
Vi modtog godt 20.000 i direkte hjælpepakke og ellers tilskud til arrangementer som opstart af den nye sæson og nye aktiviteter. Vi modtog også den 19. december støtte fra Århus kommune og Salling Fonden – disse vil vi dog først gøre brug af i foråret 2021 hvor behovet er for at holde hånden under vore instruktører og iværksætte gratis tiltag til vore medlemmer for at bibeholde en positiv kontakt.
 
Status på medlemstal er: 1361 medlemmer pr. 31.12.2020 – en nedgang på 100 medlemmer i forhold til pr. 31.12.19. DGI og kommunen opgør medlemstal efter 90 dages aktivitet - så er man medlem. Efter denne opgørelsesmetode er medlemstallet for 2020 på 1940 og udviser et fald på 208 medlemmer. Hertil kommer ca. 125 ressource-personer - instruktører, hjælpere og ledere til begge opgørelser.
 
Vanen tro startede vi med ventelister på både familiehold og en del børnespringhold. Dette har desværre været virkeligheden hver sæson siden årtusindskiftet. Vi troede, at dette skulle være historie efter vi kom i Lyseng Idrætscenter, men sådan skal det åbenbart ikke være. Og desværre - også vanen tro - kom vi ikke ventelisterne helt til livs, men vi fik mange på gymnastikhold ved at få yderligere hjælpere på.
 
Krolf fortsatte sin 9. sæson fra maj til efterårsferien 2020 med 20 spillere på 3 spilledage. Floorball tæller 53 medlemmer i 20-21- det er deres 4. sæson.
 
Vores filosofi om at have nye tiltag hver sæson og følge trends, blev i år omsat til håndsprit, flasker med desinfektionsmiddel, rullevogne til papirhåndklæder – koldtåge maskine og vaskebajler!
 
Foreningens forårsafslutning, som skulle have været den 10. vi skulle afholde i Lyseng – blev jo desværre aflyst 2,5 uge før afholdelse. Ligeså blev DGI´s forårsopvisning aflyst – så ingen hold har fået vist det produkt de har arbejdet med gennem vinteren. Vi krydser fingre for at vi kan lave en eller anden form for afslutning i slut april for sæson 20-21, men i skrivende stund ser det overordentlig sort ud med opvisninger som vi plejer.
 
Vi plejer at se vore instruktører til instruktørmøde - heller ikke det kunne vi afslutte sæsonen med pga. forsamlingsforbud. Så den tak og lille erkendtlighed som frivillige plejer at få ved sæsonafslutning kunne de så heller ikke få. Vi har derfor valgt at tilgodese vore instruktører og hjælpeinstruktører således. at de får deres omkostningsgodtgørelse for de aflyste timer - vi har mange unge involveret og aflysningerne er på ingen måde noget de kan drages til ansvar for. For at sige tak for det ekstra bøvl som efteråret bød på fik de en lille julepakke med et mundbind og en chokolade julekalender.
 
Også den faste tradition Sankt Hans i Kragelundparken måtte aflyses – og traditionen skulle ellers have været markeret med at være den 25. gang. Den 23. juni er foreningens korrekte fødselsdag.
 
Vi er stadig i et tæt samarbejde med kommunens 3 forvaltninger om det fremtidige LYS1 byggeri. Den 11. januar 2021 fik vi indsendt ansøgning til kommunens anlægspulje og den vil nu være under behandling i indeværende år. Processen med 3 forvaltninger tager længere tid end vi har forestillet os. Vi kan dog se at lige om lidt bliver der igangsat forundersøgelser på jordbund m.v. Derefter er der lokalplan, udbud, design og projektering. Der er stadig lang vej før vi kan ibrugtage de nye lokaler.
 
Vi bruger tiden indtil da til at konsolidere foreningen, fremtidssikre og trimme foreningens organisation og ikke mindst opjustering på administration, så vi også er klar til en udvidelse med nye aktiviteter. Der er rigtig mange opgaver som ligger foran os og som vil udvikle foreningen. Et lille suk er dog den voksende administration der kommer fra alle sider – banker – ansøgninger – afrapporteringer. Der er rigtig mange skemaer og forhold der skal udfyldes og som dræber lysten til frivilligt arbejde. Århus kommune og foreningspuljen (de midler som vi har fået til at igangsætte nyt) skal dog roses for at minimere administrationen og det at kontrollere alt, men blot udtage stikprøver. De værdsætter vores arbejde for folkesundheden og tror på os som bestyrelse – tak for det.
 
Sluttelig vil jeg gerne sige tak for samarbejdet med Fonden Lyseng Idrætscenter, Højbjerg-Lyseng Foreningsfitness, Højbjerg Træning og Lyseng Idrætsforening og ikke mindst tusind tak til bestyrelse, suppleanter, udvalgsmedlemmer, instruktører, hjælpeinstruktører, ressourcepersoner og jer der altid siger ja, når vi spørger om hjælp. Tak alle sammen for det store arbejde, I lægger i Højbjerg Gymnastikforening. Uden jeres positive medvirken – ingen Højbjerg Gymnastikforening.

Højbjerg marts 2021

 

 

Cookies på denne hjemmeside bruges til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Læs mere om cookies her.
Højbjerg Gymnastikforening | Nagelsvej 1 | 8270 Højbjerg | cvr. 29996865 | Tlf. 86270828 | mail@hoejbjerg.gymnastikforening.dk