Indkaldelse til Højbjerg Gymnastikforenings generalforsamling 2023 tirsdag den 21. marts kl. 20.00 på kontoret i Lyseng Idrætscenter

Medlemmer inviteres til en hyggelig time med generalforsamling.

Dagsorden i følge vedtægterne

1. Valg af dirigent

2. Valg af minimum 2 stemmetællere

3. Formandens beretning ved Lisbeth Gade Spanggaard

4. Regnskab 2022 ved Lone Møller Sørensen

5. Indkomne forslag 6. Budget 2023 ved Lone Møller Sørensen

7. Valg

a) Valg af formand for 1-årig periode
b) Valg af bestyrelsesmedlemmer
c) Valg af suppleanter
d) Valg af revisor
e) Valg af revisorsuppleant

8. Eventuelt

Forslag, ad. punkt 5, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag bedes sendt til: Lisbeth Gade Spanggaard, Nagelsvej 1, 8270 Højbjerg.
Kun medlemmer af Højbjerg Gymnastikforening har stemmeret.

Foreningen er vært ved et lille traktement, hvorfor vi beder om tilmelding senest onsdag den 15. marts

Højbjerg Gymnastikforening | Nagelsvej 1 | 8270 Højbjerg | cvr. 29996865 | Tlf. 86270828 | mail@hoejbjerg.gymnastikforening.dk