Referat af Højbjerg Gymnastikforenings generalforsamling 2021

onsdag den 24. marts kl. 20.00 i Lyseng Idrætscenter 

 

1. Valg af dirigent

Anders Jespersen blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. Ingen af deltagerne har haft indvendinger mod at mødet blev afholdt online i stedet for fysisk.

2.  Valg af minimum 2 stemmetællere

Morten og Malene blev valgt.

3.  Formandens beretning ved Lisbeth Gade Spanggaard

Beretningen blev fremlagt, debatteret og godkendt med digital applaus.

Der var ros fra Morten og Malene til en forening med hurtig handling og god kommunikation. Og ros til onlinetræningen og et ønske om at fortsætte dette tilbud næste sæson. Tillige en opfordring fra Morten til at minde medlemmerne om at vi er afhængige af deres opbakning i Coronatiden.

Lisbeth fortalte om bestyrelses beslutning om at forlænge sæsonen for medlemmerne, så der bliver mulighed for at få rundet sæsonen godt af.

Der var fra alle sider stor tak til formanden for det helt ekstraordinære indsats i år. Både med hensyn til lederskab, kommunikation, øget administration, fondsansøgninger og de mange nye træningstilbud.

4.  Regnskab 2020 ved kasserer Lone Møller Sørensen

Lone fremlagte regnskabet for 2020, der blev godkendt af generalforsamlingen. Der var ros til Lone for et solidt arbejde.

5.  Indkomne forslag

Forslaget fra bestyrelsen om ændring af vedtægter blev vedtaget enstemmigt. Der tilføjes dermed sidst i § 11: ”Generalforsamlingen kan afholdes elektronisk.”

6.  Budget 2021 ved Lone Møller Sørensen

Budgettet for 2021 blev fremlagt.
Aktivitetsbetalingen er bibeholdt på samme niveau som de senere år.
Et uændret kontingent på 150 kr. blev vedtaget.

7.  Valg

a)  Valg af formand for 1-årig periode
     Lisbeth Gade Spanggaard blev genvalgt med applaus

b)  Valg af bestyrelsesmedlemmer
     Lone Møller, Anne Olesen og Dorthe Margrethe blev genvalgt.
 
c)   Valg af suppleanter
     Marianne Kristensen, Lars Sørensen, Birgit Laustsen, Malene Wiese Madsen blev genvalgt. Morgen Jørgensen blev valgt som ny suppleant.
     Lisette Pedersen udtræder, da hun er flyttet. Vi takker for et godt arbejde.
 
d)  Valg af revisor
     Laila Lund blev valgt for de næste to år.
     Povl Spreckelsen fortsætter fortsætter.
     Stor tak til dem begge.
 
e)  Valg af revisorsuppleant
     Ingen.

8.  Eventuelt

Tak til dirrigenten.
 
 
Referent: Linette Riis

Cookies på denne hjemmeside bruges til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Læs mere om cookies her.
Højbjerg Gymnastikforening | Nagelsvej 1 | 8270 Højbjerg | cvr. 29996865 | Tlf. 86270828 | mail@hoejbjerg.gymnastikforening.dk