Beretning for Højbjerg Gymnastikforenings virke 2022 


Så er vores 32. sæson ved at være slut - og 2022 blev året, hvor årets gang i foreningen igen blev normal.
Vi holdt igen forårsopvisninger – vi havde 2 sæsoner, nemlig vinter- og sommersæson.
 
I 2022 modtog vi støtte fra Århus kommune og Salling Fonden, da vi ansøgte og modtog tilskud fra genstartspuljen - midler brugt i august måned til PR og åbent hus for specielt børnene.
 
Status på medlemstal er: 1533 medlemmer pr. 31.12.2022 - en fremgang på 40 medlemmer i forhold til pr. 31.12.21 - og det højeste antal i foreningens historie.
DGI og kommunen opgør medlemstal efter 90 dages aktivitet - så er man medlem. Efter denne opgørelsesmetode er medlemstallet for 2022 på 2209 og udviser en stor stigning på ca. 700 medlemmer. Stigningen skyldes primært sæsonudsving (påsken) samt at vi i 2021 på grund af corona ikke havde sommerhold - og dermed sammenligner med et år der udviste et fald på 400 fra 20 til 21. Hertil kommer ca. 150 ressource-personer - instruktører, hjælpere og ledere til begge opgørelser.
 
Vanen tro startede vi august 2022 med ventelister på familiehold og på nogle børnespringhold. Vi fik instruktører til rytmeholdene, men fra 4. kl. mangler der stadig deltagere for at være tilbage på niveau som før corona.
 
Krolf fortsatte sin 11. sæson fra maj til efterårsferien 2022 med 15 spillere på 3 spilledage. Floorball tæller 66 medlemmer (42 mænd og 24 kvinder) i 2022/23. Det er deres 5. sæson.
 
Vores filosofi om at have nye tiltag hver sæson og følge trends blev i 2022 omsat til at få genaktiveret alle vore tilbud. Der var instruktører som stoppede og nye skulle findes. Og det lykkedes J. Vi fortsatte på Kragelundskolen med 4 TRX-hold. Forsøgte med formiddags-TRX, men den er svær at løbe i gang. Til gengæld fik vi yderligere et zumba-formiddagshold i gang. Og som helt nyt i foreningen fik vi Højbjerg Elitepiger. Et hold med 32 meget dygtige deltagere og 4 meget kompetente instruktører, der deler instruktøropgave. Der var 90 til fortræning og 80 til selve udtagelsen.

Foreningens forårsafslutning blev vanen tro afholdt i Lyseng (den 11. siden 2011) og ligeså deltog nogle af vore hold i DGI´s forårsopvisning i Hammel.
 
Vi gennemførte Højbjerg Gymnastikforenings opvisningsaften, familieformiddagen og eftermiddagens forårsopvisning for børn og voksne. Og det var sådan nogle fede opvisninger. Dejlig at være tilbage og være mange sammen igen.
 
Også den faste tradition Sankt Hans i Kragelundparken fik vi tilbage. Det blev så den 25. gang vi afholdt dette arrangement.
 
Vi er stadig i et tæt samarbejde med tre af kommunens forvaltninger om det fremtidige LYS1-byggeri. Det har dog også været et år med store udfordringer. Ikke mindst prisstigninger har gjort projektet meget dyrere end forventet. Dertil har jordbundsundersøgelser vist, at der skal bruges ekstra på funderingen og til at fjerne et gammel friluftsbad og da vi så rundede 100 mio. kr. skal projektet i EU-udbud med deraf følgende omkostninger til oversættelser m.v. Sidste nye udfordring er så CO2-krav som også koster. 2022 har været året med mange undersøgelser, overvejelser om kvadratmeter og finpudsning af behov. Og det er nok desværre ikke slut endnu. Opgaven er fremadrettet at få tilvejebragt yderligere støtte til projektet. Tidsplanen er p.t. skubbet til 2027. Vi mangler stadig at få finansieret motorikcenteret. Der er strategiske hensyn før vi kan igangsætte en egentlig ansøgning på denne aktivitet. Der er stadig lang vej, men der mangler i den grad et motorikcenter i den sydlige del af byen, så håber meget at vores ambition bliver indfriet.
 
Vi bruger tiden indtil 2027 til at konsolidere foreningen, fremtidssikre og trimme foreningens organisation og ikke mindst opjustering på administration, så vi også er klar til en udvidelse med nye aktiviteter. Der er rigtig mange opgaver foran os og som vil udvikle foreningen.
 
Sluttelig vil jeg gerne sige tak for samarbejdet med Fonden Lyseng Idrætscenter, Højbjerg-Lyseng Foreningsfitness, Højbjerg Træning og Lyseng Idrætsforening og ikke mindst tusind tak til bestyrelse, suppleanter, udvalgsmedlemmer, instruktører, hjælpeinstruktører, ressourcepersoner og jer der altid siger ja, når vi spørger om hjælp. Tak alle sammen for det store arbejde, I lægger i Højbjerg Gymnastikforening. Uden jeres positive medvirken ingen Højbjerg Gymnastikforening.
 
Lisbeth Spanggaard
Formand
Cookies på denne hjemmeside bruges til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Læs mere om cookies her.
Højbjerg Gymnastikforening | Nagelsvej 1 | 8270 Højbjerg | cvr. 29996865 | Tlf. 86270828 | mail@hoejbjerg.gymnastikforening.dk