Beretning for Højbjerg Gymnastikforenings virke 2023 

Så er vores 33. sæson ved at være slut, og i forenings virke er der efterhånden mange traditioner men også fornyelser.

Vi holder forårsopvisninger, vi har to sæsoner, nemlig vinter- og sommersæson.

Status på medlemstal er: 1735 medlemmer pr. 31.12.2023 - en fremgang på 202 medlemmer i forhold til pr. 31.12.22 og det højeste antal i foreningens historie.
Det skyldes dels to nye voksen rytmehold - Højbjerg X og Højbjerg Øvede, den nye aktivitet Bungee Fitness, og at de unge rytmer er tilbage efter corona og dels generel stor søgning.
DGI og kommunen opgør medlemstal efter 90 dages aktivitet - så er man medlem. Efter denne opgørelsesmetode er medlemstallet for 2023 på 1881 og dermed et fald på 340 mod en stor stigning sidste år på ca. 700 medlemmer. Svingningerne skyldes sæsonudsving på grund af påskens placering Hertil kommer ca. 150 ressource-personer - instruktører, hjælpere og ledere til begge opgørelser.

Vanen tro startede vi august 2023 med ventelister på familiehold, nogle børnerytmehold og børnespringhold. Og nu er også enkelte voksenhold, som har venteliste hele sæsonen.
Krolf fortsatte sin 12. sæson fra maj til efterårsferien 2023 med 13 spillere på 3 spilledage. Floorball tæller 53 medlemmer (36 mænd og 17 kvinder). Det er deres 6. sæson.

Vores filosofi er at have nye tiltag hver sæson og følge trends. Det blev i 2023 omsat til en helt ny aktivitet, nemlig Bungee Fitness. Vi søgte foreningspuljen og fik bevilliget 30.000, så vi fik uddannet 7 instruktører, fik købt seler og afviklet en masse prøvetræninger før sommerferien. Fra sidste uge i august afviklede vi 5 hold.
Desuden fik vi rytmeholdene Højbjerg X samt Højbjerg Øvede. Til første fortræning til Elite og Øvede var der 170 piger mødt frem. Et fantastisk skue i idrætshallen. Der var 110 til udtagelsen og knap 70 slap igennem nåleøjet.

Foreningens forårsafslutning blev vanen tro afholdt i Lyseng (den 12. i Lyseng siden 2011) og ligeså deltog nogle af vore hold i DGI´s forårsopvisning i Hammel.
Vi gennemførte Højbjerg Gymnastikforenings opvisningsaften - nu Højbjerg GymNight - familieformiddagen og eftermiddagens forårsopvisning for børn og voksne. Og det var tre opvisninger med fantastiske hold og glade gymnaster.

Den faste tradition Sankt Hans i Kragelundparken blev afholdt for 26. gang.

Vi er stadig i et tæt samarbejde med kommunen om det fremtidige LYS1-byggeri. Det har dog været et år igen med store udfordringer idet børneinstitutionen ikke længere er en del af projektet. Så der foretages beregninger på ny, og samtidig bruges der tid på at få restfinansiering på plads. For idrættens vedkommende er vi tæt på at nå i mål. Der kan stadig være udfordringer på priser og CO2-krav, som kan give øgede omkostninger. Tidsplanen for indvielsen er p.t. skubbet til 2027.
Vi mangler stadig at få finansieret motorikcenteret. Der er strategiske hensyn, som skal afklares, før vi kan igangsætte en egentlig ansøgning på denne aktivitet, bl.a en byrådsbeslutning, men det er forhåbentlig på plads inden sommerferien 2024. Der er stadig lang vej, men der mangler i den grad et motorikcenter i den sydlige del af byen, så vi håber meget at vores ambition bliver indfriet.
Vi bruger tiden indtil da til at konsolidere foreningen, fremtidssikre og trimme foreningens organisation og administration, så vi også er klar til en udvidelse med nye aktiviteter. Der er rigtig mange opgaver, som ligger foran os og som vil udvikle foreningen.

Sluttelig vil jeg gerne sige tak for samarbejdet med Fonden Lyseng Idrætscenter, Højbjerg Træning, Højbjerg-Lyseng Foreningsfitness og Lyseng Idrætsforening og ikke mindst tusind tak til bestyrelse, suppleanter, udvalgsmedlemmer, instruktører, hjælpeinstruktører, ressourcepersoner og jer der altid siger ja, når vi spørger om hjælp. Tak alle sammen for det store arbejde, I lægger i Højbjerg Gymnastikforening. Uden jeres positive medvirken – ingen Højbjerg Gymnastikforening.

Højbjerg 21. marts 2023

 
Lisbeth Spanggaard
Formand

Cookies på denne hjemmeside bruges til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Læs mere om cookies her.
Højbjerg Gymnastikforening | Nagelsvej 1 | 8270 Højbjerg | cvr. 29996865 | Tlf. 86270828 | mail@hoejbjerg.gymnastikforening.dk