Referat af Højbjerg Gymnastikforenings generalforsamling 2023

Tirsdag den 21. marts kl. 20.00 i Lyseng Idrætscenter

 
1. Valg af dirigent

Anders Jespersen blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var retmæssigt indkaldt, og er beslutningsdygtig.
 
2.  Valg af minimum 2 stemmetællere
Anne og Lone O. blev valgt.
 
3.  Formandens beretning ved Lisbeth Gade Spanggaard
Beretningen blev fremlagt, debatteret og godkendt med applaus.

4.  Regnskab 2022 ved Lone Møller Sørensen
Kassereren fremlagte regnskabet for 2022, der blev godkendt af generalforsamlingen.

5.  Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

6.  Budget 2023 ved Lone Møller Sørensen
Budgettet for 2023 blev fremlagt. Aktivitetsbetalingen er bibeholdt på samme niveau som sidste år.
Et uændret kontingent på 150 kr. blev vedtaget.
 
7.  Valg
a)  Valg af formand for 1-årig periode
     Lisbeth Gade Spanggaard blev genvalgt med applaus

b)  Valg af bestyrelsesmedlemmer
     Anne Olesen blev genvalgt og Elisabeth Riis blev nyvalgt til bestyrelsen.
 
 c) Valg af suppleanter.
     Lars Sørensen, Marianne Kristensen, Malene Wiese Madsen, Morten Jørgensen, Jesper Rost Villumsen, Dorthe Margrethe Sørensen, Lone Møller Sørensen, Signe Nygaard og Heidi Bjerring Skaaning.

d)  Valg af revisor
     Laila Lund blev valgt for de næste to år.
     Povl Spreckelsen fortsætter.
 
 e)  Valg af revisorsuppleant
      Ingen. Bestyrelsen bemyndiges til at finde en ny revisor, hvis det skulle blive aktuelt.

8.   Eventuelt
Tak til dirrigenten.
Tak til Lone Møller Sørensen, der har siddet i bestyrelsen i samlet set 25 år, herunder en lang årrække som kasserer. Tillige tak til Dorthe Margrethe Sørensen, de har siddet i bestyrelsen i 10 år. Begge har ydet en højt værdsat indsats. 

 
Referent: Linette Riis

Cookies på denne hjemmeside bruges til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Læs mere om cookies her.
Højbjerg Gymnastikforening | Nagelsvej 1 | 8270 Højbjerg | cvr. 29996865 | Tlf. 86270828 | mail@hoejbjerg.gymnastikforening.dk