Samværspolitik

 

Formål

Med en samværspolitik vil vi som bestyrelse skabe en fælles forståelse og signalere vores holdninger til, hvordan vi i fællesskab bør optræde, så Højbjerg Gymnastikforening er et godt og trygt sted at være, både for gymnaster, forældre, instruktører/hjælpeinstruktører og bestyrelse samt evt. ressourcepersoner tilknyttet foreningen.
Højbjerg Gymnastikforenings formål er med gymnastik og andre fysiske og kulturelle aktiviteter at skabe fællesskab i Højbjerg området. Foreningens samværspolitik afspejler således foreningens formål og beskriver en uddybning for samværet – bestyrelse, instruktører, hjælpeinstruktører, ressourcepersoner og medlemmer imellem. Højbjerg Gymnastikforening er for alle i alderen ½-90 år.

Bestyrelsen i Højbjerg Gymnastikforening forventer af sine instruktører:
  • at de er med til at opfylde foreningens formål
  • at de er engagerede og veluddannede, og at de til stadighed videreuddanner sig
  • at de tilrettelægger og afvikler træning samt skaber fællesskab og tryghed på holdene
  • at de følger samværspolitikkens intentioner også på sociale medier (ex. Facebook) i forhold til øvrige instruktører, hjælpere, bestyrelse og medlemmer
Specifikt for hjælpeinstruktører:
  • at de er engagerede, at de starter på gymnastikuddannelsen, og at de vedgår sig forventninger om samarbejde instruktører og hjælpere imellem. (se særskilt punkt)
Samværspolitikken gælder alle aktiviteter i foreningen, dvs. træninger, træningssamlinger, møder, opvisninger og fester.
Spørgsmål vedr. samværspolitikken rettes til foreningens bestyrelse.
 

Samvær og trivsel 

I Højbjerg Gymnastikforening forventer vi, at bestyrelse, instruktører, hjælpeinstruktører og medlemmer taler pænt til hinanden, og at træningen foregår i et positivt og social miljø. Drillerier og mobning accepteres ikke.
I Højbjerg Gymnastikforening påsættes det antal instruktører og hjælpeinstruktører på familie-, puslinge-, børne- og ungehold, som skaber tryghed omkring holdet for såvel instruktører, deltagere som forældre.
I forbindelse med ture/træning med overnatning er der altid mindst 2 voksne med.
Al fotografering i omklædningsrum og i situationer, der kan virke krænkende, er forbudt.
Instruktør og hjælpere inviterer ikke enkelte børn med sig hjem.
Vi opfordrer forældre til at engagere sig i børnenes/den unges idrætsliv, da de kender børnene/den unge bedst, og derfor bedst kan orientere instruktører/hjælpere eller bestyrelse, hvis deres barn/unge mistrives.
Hvis en instruktør/hjælper føler at være kommet i en situation, der kan misforstås af andre, kan vedkommende kontakte formanden eller sin kontaktperson fra bestyrelsen for at orientere om situationen.
Vi opfordrer til at lade mobiltelefoner blive hjemme eller i jakkelomme/taske, så fællesskabet og træningen ikke bliver forstyrret af ringetoner, notifikater og deltagere, der checker mobiler.
 

Alkohol

Højbjerg Gymnastikforening henviser til gældende lovgivning om udskænkning/salg af alkohol, samt regler for Lyseng Idrætscenter og Århus kommunes lokaler. Instruktører og gymnaster møder ædru til træning.
 

Rygning

Der må ikke ryges i lokaler, hvor Højbjerg Gymnastikforening træner. Heller ikke i tilknyttede omklædningsrum. I øvrigt henvises til regler for Lyseng Idrætscenter og Århus Kommunes lokaler.


Euforiserende stoffer/rusmidler

Højbjerg Gymnastikforening accepterer på ingen måde, at gymnaster, instruktører, hjælpere eller bestyrelse indtager eller er påvirket af euforiserende stoffer ved træning eller foreningens arrangementer, jf. gældende lovgivning. Ved et evt. salg vil sælger blive politianmeldt.
Er du påvirket i forbindelse med aktivitet, vil det medføre øjeblikkelig bortvisning og udelukkelse fra alle foreningens arrangementer.
 

Doping

Højbjerg Gymnastikforening accepterer ikke brug af doping. I tilfælde af, at en idrætsudøver, instruktør, hjælpeinstruktør eller bestyrelsesmedlem indtager eller anvender doping, vil det betyde øjeblikkelig bortvisning og karantæne.
Ved salg af doping i og omkring foreningen vil sælger blive politianmeldt.
 

Børneattest

Alle instruktører/hjælpeinstruktører i Højbjerg Gymnastikforening, der er fyldt 15 år og som arbejder med børn under 18 år udfylder og afleverer hvert år børneattest til bestyrelsen. Børneattester fornyes hvert år. Dette gælder også for forældre eller andre hjælpere, som deltager i aktiviteter med overnatning og ture.
Ved en evt. positiv attest følges DGI’s procedure, og instruktøren forlader omgående foreningen. Ved en henvendelse om mistanke kontaktes DGI for yderligere håndtering af sagen.
Vær også opmærksom på "skolelærer-paragraffen" om beskyttelse af børn og unge under 18 år. Denne gælder også elektronisk, eksempelvis på sociale medier.

Samværspolitikken kan løbende ændres og skal min. en gang pr. år tages op til revision.

Nærværende samværspolitik er godkendt på bestyrelsesmøde i Højbjerg Gymnastikforening
den 30. april 2024.
Cookies på denne hjemmeside bruges til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Læs mere om cookies her.
Højbjerg Gymnastikforening | Nagelsvej 1 | 8270 Højbjerg | cvr. 29996865 | Tlf. 86270828 | mail@hoejbjerg.gymnastikforening.dk