Praktiske oplysninger
 

Velkommen i Højbjerg Gymnastikforening!

Højbjerg Gymnastikforenings formål er, med gymnastik og andre fysiske og kulturelle aktiviteter, at skabe fællesskaber i Højbjerg-området.

At gå til gymnastik handler ikke kun om aktiviteten i sig selv, men i høj grad om kvalitativt samvær med andre med samme interesse; om glæde, spontanitet, engagement og udfordringer. Jo flere aktive medlemmer eller forældre til medlemmer, der er engagerede, som vil tage en udfordring op og give en hånd med, jo sjovere er det, og jo mere får vi sat i gang i foreningen.

Se også vores samværspolitik.

Hvad kan du forvente af instruktørerne

At de tilrettelægger og afvikler træningerne samt skaber fællesskab og tryghed på holdene.

At de er engagerede og veluddannede, og at de til stadighed videreuddanner sig.

At de er med til at opfylde foreningens formål, og bakker op om de initiativer, der søsættes.

At de er opmærksomme på de ekstra gymnastiktilbud, som er aktuelle for netop deres hold.

Hvad kan du forvente af bestyrelsen

Højbjerg Gymnastikforening ledes af en af medlemmerne valgt bestyrelse.

Formand, kasserer og øvrige bestyrelsesmedlemmer løser en lang række opgaver omkring planlægning af sæson, ledelse af de p.t. ca. 75 instruktører, vedligeholdelse af kartotek, regnskab og bogholderi og en lang række praktiske opgaver med aftaler, redskaber, arrangementer, nyhedsbreve og anden information til medlemmer og instruktører.

Desuden er der nedsat forskellige arbejdsgrupper og udvalg, som løser konkrete opgaver.

Til hvert hold er tilknyttet kontaktperson(er) fra bestyrelsen. Du er altid velkommen til at kontakte dem eller formand Lisbeth Spanggaard. Mailadresser og numre finder du på hjemmesiden.

Hjælpende hænder er altid velkomne. Vi har både store og små enkeltstående opgaver. Har du lyst til at give en hjælpende hånd så tøv ikke med at kontakte foreningen. Man kan altid takke nej, hvis vi ringer.

Kalender og aflysninger

Du kan se under holdbeskrivelsen, hvornår dit hold starter og slutter.

Vi følger normalt folkeskolens ferier. Ferieplanen og information om aflysninger, opvisninger, ekstra træninger kan ses i kalenderen på hjemmesiden.

Ved aflysninger samme dag benyttes sms.

Opvisning

Højbjerg Gymnastikforening afholder en årlige forårsopvisning samt deltager i DGI Østjyllands forårsopvisninger. Du kan se datoerne i kalenderen.

Dette gør vi, fordi gymnasterne på den måde får vist, hvad de har arbejdet med i løbet af sæsonen, og fordi det er godt at have et fælles mål, at arbejde hen imod. Bestyrelse, instruktører og arrangementsgruppen sørger for at gøre det til en god oplevelse for både den 3-årige, den 9-årige og den 45-årige. Dit barn vil også gerne se sine forældre på gulvet!

Træningssteder og omklædning


Højbjerg Gymnastikforening træner følgende steder:
Lyseng Idrætscenter, Lysengvej 2, 8270 Højbjerg
Kragelundskolens gymnastiksale, Parkvej 18, 8270 Højbjerg
Skåde Skoles gymnastiksal, Mantziusvej 5, 8270 Højbjerg

Der er omklædnings- og badefaciliteter på alle træningssteder. I Lyseng Idrætscenter er nr. 3 til drenge/herrer og nr. 4 er til piger/damer.

Man klæder om i omklædningsrum og tasker m.v. skal ikke tages med ind i salene. I Lyseng Idrætscenter er der aflåselige skabe (medbring selv hængelås hver gang).

Det er ikke tilladt at gå ind i salene med udendørssko. Så stil dem venligst i reolen udenfor eller i omklædningsrummet, hvis du skal ind for at se dit barn lave gymnastik.

Der må kun medbringes vand i plasticflaske i salene til eget brug. Men det er bedst at slukke sin tørst inden træningen. 

Vi opfordrer til at lade mobiltelefoner blive hjemme eller lydløse i jakkelomme/taske, så fællesskabet og træningen ikke bliver forstyrret af ringetoner, notifikater og deltagere, der checker mobiler.

Særligt for børn og forældre

 

Tøj og sko

Barnet skal til træning have tøj på, det kan røre sig i, f.eks. cykelshorts og t-shirt.

Vi anbefaler bare tæer. I bare tæer står barnet fast på underlaget, hvilket giver en større og mere sikker bevægelsesfrihed. Til større børn kan evt. bruges særlige springsko. Aldrig sportssko i springredskaberne, trampoliner eller nedspringsmåtte.

Ingen smykker af hensyn til sikkerheden.

Drikkevarer

Ingen drikkevarer i salen! Det er ikke hensigtsmæssigt med saftevand på gulvet af hensyn til sikkerhed, redskaber og andre deltagere. Skulle barnet blive tørstigt, er der en vandhane i nærheden af gymnastiksalen.

Det er en god idé at give dit barn både noget at spise og drikke inden gymnastiktimen starter. Og ikke mindst at sikre, at dit barn får tisset af inden gymnastiktimen starter.

Trivsel og samarbejde

Der er vigtigt, at alle børnene har det godt i gymnastiksalen – et glad barn er afslappet, motiveret og åben overfor, hvad der skal ske i gymnastiktimen. Vores instruktører håber også, at I som forældre vil være åbne og spørge, hvis I er i tvivl om noget og ligeledes fortælle os, hvis jeres barn er ked af det. I fællesskab kan vi skabe og fastholde lysten til gymnastikken. Et godt forældresamarbejde er også med til, at dit barn får optimale vilkår for en god og udviklende gymnastiksæson.

Som forælder på familieholdene er din vigtigste opgave at motivere, lege med og støtte dit barn.
Puslingehold er uden forældre, men instruktørerne sætter stor pris på forældrehjælp til at få skumredskaber ind på og ud af gulvet.

Forældre i salen: Som udgangspunkt beder vi om, at forældre ikke opholder sig i salen under træningen. I løbet af sæsonen vil forældre blive inviteret med til en gymnastiktime sammen med børnene.

Opvisninger

Alle børn får til forårsopvisningen lejlighed til at vise, hvad de har arbejdet med i løbet af sæsonen.
Herudover kan der være et DGI-arrangement. På børneholdene kan der være ekstraudgifter til opvisningsdragt. I alt vil niveauet ligge på kr. 200-400, alt efter, hvad man bliver enige om på dit hold.

Særligt for juniorer og unge

Der er mødepligt på holdene, da vi arbejder med et opvisningsprogram, hvor vi er afhængige af hinanden. Der skal meldes afbud til din instruktør så tidligt som muligt, hvis du er syg eller på anden måde er forhindret i at komme.

Der vil i løbet af sæsonen være 2-4 opvisninger, hvor du som gymnast skal ud at vise, hvad der er arbejdet med i løbet af sæsonen. Der kan til disse opvisninger og stævner forventes nogle ekstraudgifter (stævnegebyr, transport og opvisningstøj). I alt vil niveauet ligge på 200-600 kr., alt efter hvad man bliver enige om på dit hold.

Særligt for voksne

Vi opfordrer dig til at bidrage til en god og hyggelig stemning på holdet. Med et godt fællesskab bliver træningen sjovere.

Fodtøj

Til gymnastik anbefales bare træer. Ellers anbefales et par gode stødabsorberende idrætssko, især til step og jumping fitness. Til Zumba skal skoene kunne glide, så et par særlige zumbasko kan være en fordel. 
 

Forsikring

Vi anbefaler, at du som aktiv gymnast selv tegner en heltids-/fritidsulykkesforsikring, da foreningen ikke har en forsikring, der dækker dens medlemmer.

Cookies på denne hjemmeside bruges til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Læs mere om cookies her.
Højbjerg Gymnastikforening | Nagelsvej 1 | 8270 Højbjerg | cvr. 29996865 | Tlf. 86270828 | mail@hoejbjerg.gymnastikforening.dk